Vad innebär förmånscykel i företaget?

 

Som företagare är det inte sällan viktigt att ta miljöengagemanget på allvar. Resan mot det hållbara samhället är inte bara nödvändigt utan även något som väcker intresse och entusiasm hos människor.

För dig som jobbar med Corporate Social Responsibility eller samhällsansvar kan införandet av förmånscyklar vara lämpligt. Då kan du externt visa på ditt företags ansvarskänsla gentemot vår planet och framtida generationer.

En stor del av svenska befolkningen gillar både att cykla och vill även ta ansvar för miljön. Därför kan förmånscyklar också vara ett utmärkt sätt att skapa en gemenskapskänsla inom företaget som både sammansvetsar medarbetare och bidrar till ökad laganda.

Hur ditt företag investerar i förmånscyklar

Du kan som företagare erbjuda förmånscykel till dina anställda som en skattepliktig förmån som antingen kan vara kostnadsneutralt eller som subventionerat paket. Utgångspunkten är att dina anställda betalar skatt på cykelförmånen, medan du som arbetsgivare står för arbetsgivaravgiften.

De anställda kan även bli erbjudna ett förmånspaket med cykel och får då något lägre lön. I slutändan är systemet med förmånscykel kostnadseffektivt och mer prisvärt jämfört med om anställda hade köpt cyklar på egen hand. Om du vill ta ansvar med dina anställda och tillsammans bli miljöhjältar, läs mer här och påbörja företagsresan mot en hållbar framtid.