Ordna något skoj med företaget

 

Som chef är det viktigt att få personalen att trivas och må bra. Det får du ofta tillbaka i och med att de presterar mer. Det är bra att ordna aktiviteter ibland där fokus ligger på att ha kul.

Hos happyspider.se kan du få hjälp med att ordna olika event såsom teambuilding, kickoff och annat skoj.

Viktigt att personalen trivs

När personalen trivs presterar de bättre och har mindre sjukfrånvaro. Med en bra sammanhållning och god arbetsmiljö kan ditt företag bli mer lönsamt. När det finns behov av ny personal är det viktigt att företaget har skapat sig ett rykte om att vara en bra arbetsplats. Det kommer att attrahera kvalificerad personal som företaget behöver.

Hur får man personalen att trivas?

Att få behålla sina bästa medarbetare är viktigt. Vad är det som gör att de förblir trogna och trivs? Det har visat sig att en hög lön inte är högsta prioritet utan istället är det bland annat ett bra arbetsklimat med en informativ, ärlig och rättvis chef. Fikapauser ska man inte underskatta för det är ett avbrott i rutinen där kollegorna möts, byter idéer och pratar. Om det finns möjlighet till att klättra på karriärstegen är det också ett sätt att få bra medarbetare att stanna kvar och nya att söka sig till företaget.