Om offentlig upphandling

 

Offentlig upphandling är vad man kallar processen där staten, en kommun eller ett landsting köper in en vara eller en tjänst från en leverantör. Dessa inköp var värt omkring 780 miljarder kronor bara under 2016. 

Processen börjar med att den upphandlande myndigheten annonserar om upphandlingen. Dessa läggs idag upp på särskilda sajter där alla kan ta del av dem.

I denna annons finns det ett så kallat förfrågningsunderlag där den upphandlande myndigheten beskriver i detalj vad det är som ska upphandlas och vilja krav som ställs på varan eller tjänsten samt leverantören. Detta innehåller även administrativa bestämmelser.

De företag som nu vill bli leverantör för denna vara eller tjänst måste då lämna ett anbud. Och om det finns någon del där företag tar hjälp med offentlig upphandling är det i just detta steg. Man får bara en chans att lämna ett så konkurrenskraftigt anbud man bara kan och få inte veta hur någon annans anbud ser ut innan processen är mer eller mindre över.

Efter alla anbud kommit in och tiden för att skicka in dessa gått ut är det nu upp till myndigheten att utvärdera alla dessa och besluta om vilket företag som vinner upphandlingen.

Detta beslut annonseras offentligt och det blir då möjligt för företag som skickat in anbud men inte vunnit att överklaga beslutet. Efter överklagningar prövats, eller om inte överklagningar gjordes, tecknar det vinnande företaget avtal med den upphandlande myndigheten.

Det finns alltid en risk med att syssla med offentlig upphandling, men med stor risk kommer även stor belöning om man lyckas ta hem ett stort kontrakt.